For all your 3D Technologies & Services Solutions : "Call a friend, call us"

 • Tiếng Việt
 • English
 • Phần mềm Thiết kế ngược – Geomagic Wrap 2017

  04/01/2018

  Phần mềm Thiết kế ngược Geomagic Wrap 2017 – Geomagic Wrap là công cụ thiết kế ngược mạnh mẽ để biến dữ liệu 3D Scan và file đầu vào trở thành mô hình 3D để sử dụng ngay lập tức.

  Phần mềm Kiểm tra Chất lượng – Geomagic Control X

  25/09/2017

  Phần mềm Kiểm tra Chất lượng – Geomagic Control X – Geomagic Control X là phần mềm đo lường toàn diện với những công cụ mạnh mẽ. Geomagic Control X dễ sử dụng, kiểm soát toàn diện, và luồng công việc dễ theo dõi, lặp đi lặp lại cho quá trình đo lường. Phần mềm Geomagic Control X nhanh, chính xác, truy xuất báo cáo và phân tích tường tận, cung cấp những thông tin đáng giá cho quá trình sản xuất.

  Phần mềm thiết kế ngược Geomagic Design X

  Phần mềm thiết kế ngược Geomagic design X

  30/03/2017

  Geomagic Design X, Phần mềm thiết kế ngược toàn diện nhất  có khả năng biến mọi dữ liệu scan sang mô hình CAD, hay mọi người thường nói một câu rất hay “ make everying  physical into digital” Nói vậy để biết được sức mạnh của Geo và sức mạnh của thiêt kế ngược có […]

  Free WordPress Themes, Free Android Games