For all your 3D Technologies & Services Solutions : "Call a friend, call us"

 • Tiếng Việt
 • English
 • Phần mềm Thiết kế ngược – Geomagic Wrap 2017

  04/01/2018

  Phần mềm Thiết kế ngược – Geomagic Wrap 2017 – Geomagic Wrap là công cụ thiết kế ngược mạnh mẽ để biến dữ liệu 3D Scan và file đầu vào trở thành mô hình 3D để sử dụng ngay lập tức.

  Phần mềm Kiểm tra Chất lượng – Geomagic Control X

  25/09/2017

  Phần mềm Kiểm tra Chất lượng – Geomagic Control X – Geomagic Control X là phần mềm đo lường toàn diện với những công cụ mạnh mẽ. Geomagic Control X dễ sử dụng, kiểm soát toàn diện, và luồng công việc dễ theo dõi, lặp đi lặp lại cho quá trình đo lường. Phần mềm Geomagic Control X nhanh, chính xác, truy xuất báo cáo và phân tích tường tận, cung cấp những thông tin đáng giá cho quá trình sản xuất.

  Phần mềm thiết kế ngược Geomagic Design X

  Phần mềm thiết kế ngược 3D – Geomagic Design X

  30/03/2017

  Phần mềm thiết kế ngược 3D – Geomagic Design X – Geomagic là phần mềm chuyên dụng cho các giải pháp Thiết kế ngược cho mô hình 3D CAD, nhằm mục đích tạo ra bản thiết kế mới hoặc tái tạo, tái thiết kế, tối ưu hóa hoặc cải tiến các bản thiết kế hiện có.

  Free WordPress Themes, Free Android Games